הפנס החדש של MARTIN Axiom בישראל

17.5.2017

הפנס החדש של  MARTIN Axiom הגיע לישראל !

 הוא פנס Hybrid יכול להיות Beam ,Spot ,Wash