City Hall סינמה סיטי גלילות

19.7.2016

חברת לייטון סימה להתקין מערכות סאונד ותאורה באולם-30 / Music City Hall אולם המוזיקה המרכזי של NMC MUSIC בצומת גלילות רמת השרון.

המערכת תוכננה ע”י אסא אפרת והותקנה ע”י הצ’ארמר גרופ.

המערכת סאונד הראשית כוללת : מערכת L-R מסוג KARA + מערכת סנטר KIVA . בתוספת של 4 יחידות SB28 על הבמה + FF מסוג 5XT ומערכות DELAY לשני היציעים 8XT כל המערכת כוללת מגברים LA8+LA4X .

מערכת התאורה הבסיסית תוכנה ע”י מיקי וילנסקי כולל מחשב תאורה של MARTIN M2PC + פנסי LED לשטיפה RGBW + פנסים חכמים לאפקט ושטיפה.

מערכת ראשית סינימה סיטי

 

5XT FF

 

FF

 

סינימה סיטי PA