AVID

חברת AVID הינה החלוצה בתחום המיקסרים הדיגיטליים ומערכות השליטה והעריכה של סאונד ווידאו .
חברת לייטון מוכרת ומשווקת את תחום מוצרי ה LIVE .